Winkelwagen

Privacy wetgeving


Privacy wetgeving

1. Identiteit 
Lydia Lingerie Advies
Nieuwstad 31
7201 NA Zutphen
0575-846515
e-mail: Lydialingerieadvies@gmail.com
             info.lydialingerie@gmail.com

2. Rechtsgronden 
Wij verwerken uw persoonsgegevens na uw expliciete toestemming. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dan verwerken wij uw persoonsgegevens pas na expliciete toestemming van u én een persoon met ouderlijk gezag,

3. Doel 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:


4. Gevolgen bij niet verstrekken
Indien u uw gegevens niet verstrekt of u geen expliciete toestemming geeft voor het verwerken van uw gegevens, dan zullen wij u geen mailings sturen en kunt u tevens geen gebruik maken van ons waardebonnen-systeem.

5. Duur opslag
Uw gegevens t.b.v. nieuwsbrieven, verjaardagskaart en/of waardebonnen worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft van onze nieuwsbrieven, verjaardagskaart en/of waardebonnen.

6. Rechten
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Indien u van dit recht gebruikt wenst te maken, kunt u zich melden bij een medewerker van onze winkel of kunt u ons een e-mail sturen met dit verzoek (info.lydialingerie@gmail.com)

7.Klachten
Heeft u klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Stuur dan a.u.b. eerst een e-mail naar ons (lydialingerieadvies@gmail.com), zodat we het kunnen proberen op te lossen. Is het niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl